Korózia je proces, pri ktorom dochádza k degradácii kovu vďaka prítomnosti radu oxidačných činidiel. Bežným príkladom je hrdza. To je miesto, kde sa majú tendenciu tvoriť nad kovom oxidy železa v dôsledku prítomnosti vlhkosti na povrchu kovov. Ochrana proti korózii je dôležitá.

Tomuto problému čelia všetci majitelia domov a podniky so svojimi automobilmi, budovami, loďami, lietadlami a všetkým ostatným kovovým zariadením, preto by mal byť s tým, ako zabrániť korózii, zoznámený každý podnik i súkromní majitelia domov a bytov. Pokiaľ si to i Vy prajete vedieť, náš článok Vám pomôže naučiť sa niektorým domácim postupom, ktoré chránia pred koróziou.

1. Ochrana proti korózii prostredníctvom ochrany kovového povrchu

Plošná korózia má tendenciu vznikať, keď ku korózii na kovovom povrchu dochádza rovnomerným spôsobom. To znamená, že je jej pôsobeniu vystavený celý povrch objektu. Príkladom je nechránená strecha, ktorá je vystavená dažďu. Na celú strechu rovnomerne pôsobí rovnaké množstvo dažďa, a preto dochádza k plošnej korózii.

Najjednoduchší spôsob, ako zabrániť plošnej korózii, je vytvoriť ochrannú bariéru medzi povrchom kovu a všetkými korodujúcimi činidlami, ktoré naňho pôsobia. Medzi možnosti, ktoré zabraňujú korózii, patria elektrochemické riešenia, olejové tmely a dokonca i farby. V špecifických situáciách ako je ponorený objekt alebo podzemná korózia funguje ako kúzlo katodická ochrana.

2. Ochrana proti korózii zastavením toku železa z jedného kovu na druhý

Hovoríme o galvanickej korózii, ku ktorej dochádza u dvoch kovov, ktoré majú rôzny potenciál elektród a je prítomný elektrolyt (napríklad slaná voda). V tomto prípade možno zabrániť korózii vytvorením ochranného povlaku na oboch kovových objektoch a vzniká sa tak ochrana pred všetkými elektrolytami.

3. Ochrana proti korózii vylúčením zdrojov chloridov v okolitom prostredí

Jamková korózia nastáva, keď sa ochranná pasívna vrstva kovových predmetov poničí na mikroskopickej úrovni. To však máva ďalekosiahle dôsledky, pretože je narušená štrukturálna integrita týchto objektov. Výsledkom je, že na týchto povrchoch v mikroskopickom meradle dochádza ku galvanickej korózii.

Aby se tomu zabránilo, na kovový povrch je nutné naniesť ochrannú vrstvu olejového tmelu alebo elektrochemický roztok. Možno dokonca použiť katodickú ochranu a zabrániť tak kontaktu týchto predmetov s prostredím s vysokým obsahom chloridov, ako je slaná voda.

4. Ochrana proti korózii prostredníctvom prípravku WD-40

Je známe, že tento viacúčelový prípravok je skvelý odstraňovač hrdze a funguje i ako preventívne opatrenie. Všetko, čo musíte urobiť, je navlhčiť hrdzavý predmet prípravkom WD-40 a potom ho vydrhnúť drôtenou kefou.

Prípravok môžete tiež otestovať na malej oblasti hrdzavého objektu a skontrolovať, či ho WD-40 nepoškodí. Pokiaľ budete prípravok WD-40 aplikovať pravidelne na povrchy náchylné ku korózii a tvorbe hrdze, hrdza sa už nikdy nevráti. Pokiaľ sa Vám zdá, že bežné produkty WD-40 nefungujú tak efektívne, ako ste si predstavovali, môžete si obstarať penetračný prípravok WD-40 Specialist Penetrant. Tento produkt bol špeciálne navrhnutý na prenikanie do špiny a hrdze, takže ho možno ľahko odstrániť z akéhokoľvek povrchu.


Keď už teraz viete, ako odstrániť hrdzu, ktorú z vyššie uvedených možností zvolíte?