Korózia je obvykle považovaná za poslednú životnú fázu kovových predmetov, pokiaľ ide o ich používanie. Veľa ľudí si myslí, že kov musí korodovať, a tak sa snažia hrdzu odstraňovať namiesto toho, aby podnikli  kroky k zabráneniu vzniku korózie. Prevencia vzniku korózie vyžaduje len o trochu viac proaktívneho prístupu. Prevencia pred koróziou je dôležitá.

Korózia je chemický proces, pri ktorom sa kov redukuje oxidáciou. Zjednodušene povedané, korózia je tvorba zlúčenín na povrchu kovu za prítomnosti vzduchu, vody alebo elektrolytu.

Niektoré kovy sú náchylnejšie ku korodovaniu než iné

Je to kvôli rozdielnej miere reaktivity rôznych kovov. Rôzne rýchlosti reaktivity niektorých kovov možno použiť na ochranu iných kovov pred koróziou.

Hliník a zinok korodujú rýchlejšie než železo. Preto ich možno použiť pri prevencii korózie železa. Proces ochrany kovu pred koróziou pokrytím iným kovom sa nazýva galvanizácia.

Aby sa železo ochránilo pred koróziou (korózia železa je známa ako hrdzavenie), ponorí se do zinku, ktorý okamžite reaguje s kyslíkom vo vzduchu a vytvára na povrchu železa tenkú vrstvu. To pomáha železným prvkom zostať neporušené a s kyslíkom nereagovať. K tomuto účelu možno tiež použiť hliník. Galvanizácia je tiež známa ako tzv. „obetný povlak“, kedy jeden kov obetuje svoje vlastné nabité častice, aby chránil druhý kov pod ním.

Iným druhom prevencie pred koróziou je bariérový povlak

Tento proces je relatívne jednoduchší než galvanizácia, pretože nie je technologický. Všetko, čo treba urobiť, je natrieť farbou kovový povrch, ktorý chcete ochrániť, alebo ho potiahnuť plastom alebo ošetriť práškovým povlakom, aby voľné ióny nereagovali s kyslíkom.

Zmiešanie kovov odolných voči korózii s menej odolnými (voči oxidácii) kovmi, kedy vznikne silná zlúčenina odolávajúca vlhkosti, je ďalšou účinnou metódou pri prevenciu vzniku korózie. Výroba zliatin odolných voči korózii je vysoko efektívne, ale tiež extrémne drahé riešenie, čo obmedzuje praktickú použiteľnosť tohto procesu.

Prevencia pred koróziou

Ďalší postup používaný pri prevencii pred koróziou je známy ako katodická ochrana. Korózia nastáva, keď prebieha reakcia medzi nabitými časticami a kyslíkom. Keď chemici používajú techniku ​​katodickej ochrany, menia aktívne miesta na pasívne miesta, ktoré vylučujú možnosť reakcie. Laicky povedané, nabité častice sú vystavené akceptorom elektrónov, takže spolupracujú na vylúčení reakcie medzi iónmi a kyslíkom.

Pokiaľ nie ste odborník v chémii, potom je pravdepodobne najvhodnejším a najekonomickejším spôsobom, ako inhibovať koróziu, bariérový povlak. Korózia výrazne ovplyvňuje kovové nástroje a vybavenie a zbavenie sa poškodeného hrdzavého povrchu môže byť v dlhodobom horizonte nákladné. Je po všetkých stránkach lepšie kov ochrániť.

Viac informácií na našom blogu.