Hrdza sa vytvára pri chemickej reakcii medzi železom a kyslíkom. Ak sa ponechá bez ošetrenia, hrdza môže predmet zničiť. Čím viac kov hrdzavie, tým viac je oslabený a napokon je nepoužiteľný. Hrdzu je teda potrebné odstrániť čo najskôr. WD-40 je vynikajúci odstraňovač hrdze, pretože narúša väzbu medzi kovom a hrdzou.

Najskôr nasprejujte zhrdzavený predmet s prípravkom WD-40 Multi Use Product. Použite dostatočné množstvo, aby sa hrdzavá časť nasiakla a nechajte pôsobiť 10 minút. Potom použite drôtenú kefku na odstránenie hrdze z predmetu. Postup zopakujte.

Brúsny papier je tiež učinný odstraňovač hrdze, takže ho môžete použiť na odstránenie zvyšnej hrdze. Nenechajte na predmete žiadnu hrdzu, pretože to spôsobí nárast ďalšej hrdze.

Opätovne použite prípravok WD-40 Multi Use Product, ktorý pomôže odstrániť nepoddajnú hrdzu.

Po odstránení hrdze z predmetu pokryte povrch prípravkom WD-40 na ochranu pred budúcou možnou koróziou.

Viac informácií o odstraňovačoch hrdze najdete tu:

https://wd40.com/videos/loosen-rust