WD-40  doslovne znamená “Water Displacement, 40th formula” (slovensky: vytesnenie vody, formulácia č. 40). Ide o názov priamo z laboratória, ktorý používal chemik pri vývoji výrobku v roku 1953. Chemik Norm Larsen sa pokúšal pripraviť formuláciu, ktorá by zabránila korózii – úloha, ktorá sa vykonáva vytesnením vody. Vytrvalosť Norma Larsena sa vyplatila, keď pri pokuse č. 40 formuláciu zdokonalil.

Na čo slúži prípravok WD-40 Multi-Use-Product?

WD-40 MULTI-USE PRODUCT SPĹŇA 5 ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ:

Maze: Mazacie prísady výrobku sa rozptýlia a priľnú na všetkých pohyblivých dieloch.

Penetruje: WD-40 Multi-Use Product uvoľňuje väzbu hrdze a kovu a uvoľňuje prilepené, zmrznuté alebo zhrdzavené kovové diely.

CHRÁNI: Výrobok chráni povrchy kovov vďaka prísadám odolným proti korózii, ktoré chránia pred vlhkosťou a ďalšími korozívnymi elementmi.

ODSTRAŇUJE: WD-40 Multi-Use Product sa dostane pod nečistoty, špinu a mastnotu. Používa sa na odstránenie nečistôt z náradia, zariadení a vozidiel. WD-40 Multi-Use Product v tekutej forme tiež rozpúšťa lepidlá, čo umožňuje jednoduché odstránenie prebytočného spojivového materiálu.

Vytláča vlhkosť: Vďaka tomu, že vytesňuje vlhkosť, prípravok WD-40 Multi-Use Product rýchlo vysuší elektrické systémy, aby sa eliminovali skraty spôsobené vlhkosťou.

Čo obsahuje WD-40 Multi-Use-Product?

WD-40 Multi-use product je všestranné riešenie pre použitie v domácnosti, v garáži i vo výrobných závodoch. Jedná sa o komplexnú zmes mazacích olejov, výkonných aditív, povrchovo aktívnych látok a rozpúšťadiel, ktoré dohromady zaisťujú lubrikáciu, penetráciu, vytesnenie vody, čistenie a ochranu pred koróziou na rôznych kovových povrchoch. Nemôžeme Vám oznámiť jeho presné zloženie, pretože ide o naše starostlivo strážené tajomstvo, ale môžeme Vám povedať, čo neobsahuje. WD-40 neobsahuje rybí olej. Neobsahuje žiadne karcinogény, teratogény alebo mutagény. Neobsahuje ťažké kovy. Neobsahuje žiadne látky, na ktoré sa vzťahuje SVHC (Substances of Very High Concern / slovensky: látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy /). Takisto neobsahuje silikón a kyseliny. Obsahuje hnací plyn CO2 (miesto LPG), preto získate v každej nádobe väčšie množstvo prípravku.

Aká je doba trvanlivosti prípravku WD-40 Multi-Use-Product?

WD-40 je výrobok trvalého charakteru, ktorý je navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal vysoké požiadavky. Výrobok by mal fungovať podľa očakávania po takmer neobmedzenú dobu, avšak skutočný výkon je ovplyvnený dĺžkou životnosti mechanických prvkov, ako je zostava ventilu na aerosólových nádobách. Za trvanlivosť ako takú je považovaná doba 5 rokov od dátumu výroby, ale výrobok často funguje podľa očakávania po značne dlhšiu dobu. WD-40 je nutné skladovať v rozmedzí 4 až 54 stupňov Celzia a pred použitím je nutné ho pretrepať.