Stála údržba je nevyhnutnou činnosťou všetkých majiteľov bicykla. Aj keď je udržovanie bicykla v čistote dobrý začiatok, musíte tiež zabezpečiť, aby bol dostatočne namazaný. Oneskorené mazanie môže ovplyvniť výkon bicykla, i keď sa na ňom nevyskytuje hrdza. Viete však, ako mazivo na bicykle správne používať?

Mazanie chráni Váš bicykel pred nadmerným opotrebením a je rozhodujúce pre jeho výkon. Navyše, pokiaľ správne premažete všetky pohyblivé časti, je jednoduchšie zabrániť „zadretiu“ bicykla a zabrániť korózii a tvorbe hrdze.

Nadmerné mazanie však môže Váš bicykel poškodiť, miesto aby mu pomohlo. Prebytočná mazacia kvapalina môže spôsobiť poškodenie súčastí. Preto je pred jazdou na bicykli nutné zbaviť sa prebytočného maziva.

Nezabudnite použiť len ľahké mazivo určené špeciálne na bicykle, miesto toho, ktoré používate na auto. Olej, ktorý je príliš riedky, nebude na bicykli držať, zatiaľ čo príliš hustý olej spôsobí koróziu bicykla kvôli nadmernej akumulácii prachu a nečistôt.

Okrem toho by ste mali mať na pamäti, aby ste mazivo opatrne aplikovali na všetky pohyblivé časti bicykla, hlavne tam, kde sa kovové časti pohybujú proti sebe. Zvláštnu pozornosť venujte týmto oblastiam:

Ako používať mazivo na bicykle

Reťaz

Reťaz bicykla je ústrednou pohyblivou súčasťou bicykla. Preto je dôležité, aby ste jej venovali zvláštnu pozornosť a mazali ju najčastejšie. Pokiaľ náhodou jazdíte na miestach, kde sa vyskytuje veľké množstvo blata a prachu, mali by ste reťaz pravidelne čistiť, aby nedošlo k hromadeniu prachu.

Sústavy prešmyku a prehadzovačky

Sústavy prešmyku a prehadzovačky sú súčasti, ktoré prehadzujú reťaz medzi rýchlostnými stupňami pri radení. Obsahujú rad malých pohyblivých častí vrátane dvoch malých kladiek.

Čistenie týchto súčastí zabráni ich zatuhnutiu a ťažkému chodu. Točte pedálmi a zaraďujte jednotlivé rýchlostné stupne, aby ste videli, ako tieto zostavy fungujú. Potom môžete aplikovať mazivo na všetky pohyblivé časti.

Brzdové a radiace páky

Ako iste viete, brzdové a radiace páky sú umiestnené na riadidlách a sú nevyhnutné pre ovládanie prvkov radenia rýchlostných stupňov a pre brzdenie. Pri nanášaní maziva nezabudnite pridať niekoľko kvapiek oleja do všetkých pohyblivých častí pák a zoraďovačov, je to potrebné na zaistenie ich správnej funkcie. Mali by ste však tiež zotrieť všetok prebytočný olej, pretože sa naň nabaľuje prach.

Ako používať mazivo na bicykle pre brzdové sústavy

Brzdové sústavy sú umiestnené na ráme pri prednom a zadnom kolese. Rovnako ako u ostatných častí bicykla kvapnite do každej pohyblivej súčasti jednu alebo dve kvapky lubrikantu, aby sa mechanizmy neopotrebovávali. Pokiaľ tieto miesta nevidíte zreteľne, skúste stlačiť brzdové páčky a namažte všetky tie časti, ktoré sa pohybujú.

Stručne povedané, pri každom mazaní Vášho bicykla namažte všetky jeho pohyblivé časti. Vždy keď sa kovy pohybujú proti sebe, navzájom sa opotrebovávajú vďaka treniu. Jednoducho nanášajte vyváženým spôsobom mazivo, pravidelne bicykel čistite a problémy s bicyklom v takom prípade budete mať len výnimočne.

Nezabudnite si po použití umyť ruky.