Nemôžete po Vašom poslednom projekte domácich majstrov odstrániť betón z kovových nástrojov? Ako na odstránenie betónu z kovu?

Práca s betónom alebo maltou je pomerne špinavá záležitosť. Aj keď sú striekance od betónu na náradí celkom bežné, možno ich bez problémov odstrániť, len keď sú čerstvé. Pokiaľ však betón už vytvrdol, môže byť táto práca dosť zložitá. Táto skutočnosť platí hlavne vtedy, keď máme na mysli striekance na kovových povrchoch.

Najprv si musíte osvojiť niektoré preventívne stratégie. Ide o maskovanie náradia pred čistením a jeho namočenie, dokiaľ sú striekance ešte čerstvé.

Odstránenie betónu z kovu – Včasné čistenie

Cement, ak ste to nevedeli, je výraz pre spojivo, ktoré spojuje štrk a piesok dohromady v zmesi zvanej betón. Je známe, že táto zmes sa vytvrdzuje exotermickou hydratačnou reakciou a filozofia preventívneho čistenia vyžaduje, aby ste vyčistili betónové striekance pred vytvrdzovacou reakciou. Pokiaľ tak učiníte, všimnite si, že samotné čistenie vodou môže z kovu odstrániť betón a tým ho okamžite umyť.

Čistenie veľkých kusov

Je pomerne jednoduché odstrániť veľké kusy betónu, ktoré mohli stvrdnúť na kovových povrchoch. Tieto väčšie nánosy je treba odstrániť pomocou mechanických prostriedkov, ako je poklepanie na povrch kladivom alebo sekáčom.

Menej agresívny spôsob je namáčanie kovových nástrojov v mydlovej vode alebo lubrikácia. Keď tak učiníte, všimnite si, že šetrné použitie kovovej špachtle s hladkým okrajom môže pomôcť cement z kovu odstrániť.

Ďalšia vec, ktorú by sme tu chceli zmieniť, je, že odstránenie menších kusov betónu z kovu je oveľa jednoduchšie než odstránenie väčších kusov.

Čistiace roztoky a WD-40

Po vytvrdení majú malta a betón sklon k vyblednutiu a prichyteniu sa na kovové povrchy. Odstránenie týchto zafarbených útvarov je úlohou chemických  prípravkov, ako je WD-40. Tieto chemikálie možno bezpečne používať na kovových predmetoch, pretože sa skladajú zo slabších kyselín.


Pokiaľ však používate silnejšie chemikálie, dôrazne odporúčame používať okuliare a ochranný odev. Spolu s nimi budete tiež potrebovať respirátor, pretože reakciou vznikajú veľmi škodlivé výpary.

Použitie odstraňovača betónu

Jedná sa o priemyslové výrobky a pred ich použitím odporúčame si dôkladne prečítať príslušné pokyny. Niektoré z týchto produktov možno nanášať iba na suché povrchy, zatiaľ čo iné je treba aplikovať spolu s vodou.

Priemerná doba pôsobenia každého z týchto produktov je 10 až 15 minút – potom možno pozorovať, že sa betón z kovu odstránil. Pri likvidácii zvyškov týchto produktov dbajte, aby ste ich zneutralizovali. To urobíte tak, že zvyšky nalejete do vedra a potom tam pridáte vodu, vápno alebo jedlú sódu.