tracking

Údržba kardanového kĺbu

Michal Sveda

11 December 2021

Veci, ktoré budete potrebovať

Krok 1

DEMONTÁŽ NÁPRAVY S KĹBMI A ČISTENIE KARDANU

Krok 2

VYBRATIE KRÍŽOVÉHO HRIADEĽA

Krok 3

ÚDRŽBA A VÝMENA KRÍŽOVÉHO HRIADEĽA

Krok 4

KONTROLA NÁPRAV

ZÁVER

Kontaktujte nás

AutoMax Slovakia
s. r. o. Bojnická 3
831 04 Bratislava
Slovenská republika