tracking

Ako robiť údržbu kompresora?

Michal Sveda

7 September 2021

Veci, ktoré budete potrebovať

Krok 1

KONTROLA A ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA

Krok 2

KONTROLA HLADINY OLEJA A PLNENIE

Krok 3

ODVOD KONDENZÁTU

Krok 4

KONTROLA TLAKOVÉHO SPÍNAČA

Krok 5

KONTROLA REGULÁTORA VÝSTUPNÉHO VZDUCHU

Krok 6

KONCOVKY PRE PRÁCU SO STLAČENÝM VZDUCHOM

ZÁVER

Kontaktujte nás

AutoMax Slovakia
s. r. o. Bojnická 3
831 04 Bratislava
Slovenská republika