tracking

Ako namazať pojazdy zásuvky?

Michal Sveda

7 September 2020

Veci, ktoré budete potrebovať

Krok 1

Vyberte kuchynskú zásuvku

Krok 2

Vezmite suchú, čistú handričku a pojazdy zásuvky otrite

Krok 3

Vezmite plechovku viacúčelového prípravku WD-40 Multi-Use-Product!

Krok 4

Vezmite handričku a zotrite prebytočný prípravok WD-40

Krok 5

Vložte zásuvku späť

Záver

Kontaktujte nás

AutoMax Slovakia
s. r. o. Bojnická 3
831 04 Bratislava
Slovenská republika