tracking

POUŽITIE ZNAČKY WD-40® & OCHRANNEJ ZNÁMKY

POUŽITIE ZNAČKY

Mnohé príklady použitia výrobkov WD-40® Multi-Use Product, WD-40® Specialist®, WD-40® Specialist® Motorbike a WD-40 BIKE® popísané na týchto stránkach poskytli spoločnosti WD-40 koncoví užívatelia týchto produktov, a teda nepredstavujú použitie odporúčané alebo navrhované spoločnosťou WD-40.

Tieto príklady použitia neboli testované v spoločnosti WD-40. Pri každom použití výrobkov spoločnosti WD-40® by spotrebitelia mali používať zdravý rozum.

Vždy dodržujte pokyny a venujte pozornosť všetkým upozorneniam uvedeným na obale.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

„WD-40“ je registrovaná ochranná známka. „Multi-Use Product“ je kategória výrobkov. Pre zjednodušenie, sa na týchto stránkach WD-40® Multi-Use Product niekedy skracuje na WD-40®

 

Kontaktujte nás

AutoMax Slovakia, s. r. o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

© 2020 WD-40 Company